Vi förenklar det dagliga livet
för alla involverade i vården av diabetes.
Digitalt.

Vårt onlinebaserade distansvårdssystem placerar appar i centrum av behandlingen av kroniska sjukdomar.

Se en video hur TriabetesClinic och appen TriabetesGo förändrar vardagen för insulinberoende barn och deras familjer.

Ett helt nytt sätt att kontrollera diabetes

Diabetes Tools kombinerar appar för smartphones samt surfplattor, online-konton och webbplatser till en digital plattform för barn, ungdomar, vuxna och vårdgivare, i syfte att skapa en effektiv distansvård med bättre beslutsstöd och ett minimalt avstånd mellan patient och läkare.

Vad TriabetesClinic gör

För barn

Förenklar familjens liv

Med appens hjälp kan man få kontroll över det dagliga livet - hemma, i förskolan, skolan och under sportaktiviteter.

Beräknar insulindoser

Appen innehåller en personlig insulindos-kalkylator som ställs in av barnets läkare.

Alla får veta mer

All information kan flöda fritt mellan sjuksköterska, barn och familj. Fram och tillbaks.

Eliminerar onödigt pappersarbete

Vårdpersonalen slipper tidskrävande blanketter och beräkningarna kan automatiseras.

Ingriper när det behövs

Ställ in, ändra och se notifieringar eller påminnelser för varje patient.

Prioritera rätt

Med bättre översikt kan man lägga mer tid på de patienter som behöver mest hjälp.

Läs mer

För vuxna

Allt-i-ett-app

Patienten kan själv registrera kost, blodsocker, insulin, medicin, motion och vikt.

Du får veta mer

Daglig, veckovis och månatlig statistik ger en överblick som gör det lätt att sätta allt i sitt sammanhang.

Personligt on-line

Patienterna kan se diagram och rapporter on-line.

Alltid aktuell information

Sömlöst utbyte av data, i realtid, gör att sjukvårdspersonalen kan arbeta bättre och effektivare.

Bättre besökskvalitet

Vårdpersonalen får kunskap om patientens hälsa, tillstånd och livsstil i förväg.

Fungerar förebyggande

Kan ersätta händelsestyrd vård. Sjukvårdspersonalen behöver bara ingripa vid behov.

Läs mer

För hemtjänst

Hemtjänst-app

Med appen kan de dela data i realtid med läkarna/sjukvårdspersonal.

Inga dubblettbesök

Varje besök hos vårdtagaren kan utnyttjas bättre.

Fjärrövervakning

Sjukvårdspersonalen kan se kost, medicinering, blodglukos och blodtrycksdata.

Alltid aktuell information

Sömlöst utbyte av data, i realtid, gör att personalen kan arbeta bättre och effektivare.

Bättre besökskvalitet

Personalen har kunskap om individens hälsa, tillstånd och livsstil i förväg.

Fungerar förebyggande

Kan ersätta händelsestyrd vård. Sjukvårdspersonalen behöver bara ingripa vid behov.

Läs mer

Vår digitala plattform är ett effektiv hjälpmedel för att kunna hantera en sjukdom. Vi tar patientsäkerhet på allvar och följer strikta medicinska föreskrifter, och vi kan stoltsera med att vår app är en av väldigt få appar som är CE-märkt.

Vi samarbetar med medicinisk personal.

Vår senaste samarbetspartner är Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, vilket är det sjukhus som behandlar flest barn och ungdomar med typ 1-diabetes i Sverige. Allt vi gör måste vara kliniskt relevant. TriabetesClinic kombinerar praktisk kunskap om patienternas behov med en stark vetenskaplig och medicinsk underbyggnad.

Vi samarbetar med:

Astrid Lindgrens barnsjukhus
Medicover
Karolinska Institutet
Medical University of Warsaw
Läs mer

Kontakta oss

Var vänlig välj rätt alternativ i kontaktformuläret så blir det lättare för oss att återkomma så fort som möjligt.

 

Om du är en vuxenpatient som önskar hjälp med din Triabetes-app så finns det en lista med

vanliga frågor (FAQ) på ditt webbaserade online-konto. Logga in så hittar du säkert det du söker.